Menu

Værdier

Gylling Sport og Idræts værdigrundlag

Bestyrelsen:
I Gylling Sport og Idræt er det bestyrelsens opgave at gøre det muligt for alle at dyrke idræt. Ligeledes er det bestyrelsens opgave at skabe rammerne for at alle i og omkring Gylling Sport og Idræt kan udføre deres opgave i tråd med foreningens grundværdier – Tryghed, Nærhed og Sammenhold.

Bestyrelsen har ansvaret for:

  •    Fælles platform for kommunikation og information i Gylling Sport og Idræt
  •    Bemanding, dvs. trænere, kampfordeler mv.
  •    Materialer, tøj kridt.
  •    Børneattester
  •    Lade værdierne præge alle aktiviteter og øvrige arrangementer i Gylling Sport og Idræt

Trænere:
I Gylling Sport og Idræt er det trænernes opgave at møde børn og voksne i og omkring holdet med positivt engagement. Det forventes, at træneren efterlever og fremstår som rollemodel for grundværdierne i Gylling Sport og Idræt  Tryghed, Nærhed og Sammenhold.

Trænerne skal benytte sig af den fælles kommunikationsplatform i deres kommunikation med forældre og børn. Det er træneres ansvar at indrapportere kampresultater til DBU, samt lave tilbagemeldinger omkring holdet til forældrene. Det er trænerens opgave at opdatere klubbens data omkring de aktive spillere på holdet.

Forældre:
Som forældre i Gylling Sport og Idræt forventes det, at man deltager aktivt i klubbens aktiviteter, at man tager ansvar for klubbens liv og anerkender, at det er ved frivillige kræfter og fælles indsats, at vi kan udrette noget rigtig stort og godt.

Gylling Sport og Idræt bakker op omkring DBUs 10 forældrebud og ønsker også, at I som forældre gør det.

HUSK: ingen idræt uden de frivillige trænere, og det er derfor vigtigt, at man som forældre støtter og værdsætter dette arbejde, samtidig med at man bakker op omkring holdets forældrerepræsentant og deltager aktivt i holdet og dets aktiviteter.

I Gylling Sport og Idræt er det ikke en træneropgave at sørge for kørsel og kørselsordninger til kampe.

Spiller/ aktiv idrætsudøver:
Som spiller/ aktiv idrætsudøver i Gylling Sport og Idræt skal man udvise menneskelig respekt for med- og modspillere, trænere og andre personer man møder i forbindelse med aktiviteter i Gylling Sport og Idræt. Det forventes, at man deltager aktivt i træning og kampe.