Menu

Gylling Sport og Idræt er nu en realitet

image Onsdag d. 31. januar 2018, afholdte Gylling Boldklub ekstraordinær generalforsamling
05. februar 2018 kl. 17:54
Onsdag den 31. januar var der ekstraordinær generalforsamling i Gylling Boldklub. Bevæggrunden til den ekstraordinære generalforsamling var, at bestyrelsen i Gylling Boldklub havde klargjort et idéoplæg til en ny struktur for fremtidens ledelse indenfor Sport og Idræt i Gylling.
I forbindelse med at Gylling Gymnastikforening i december vedtog, at underlægge sig Gylling Boldklub, så klubben nu bestod af Fodbold, Gymnastik, Badminton, Motion og eSport, stod det hurtig klart, at en ny struktur var nødvendigt. Bestyrelsesmøderne omhandlede nu mange områder, det var svært at holde fokus og møderne blev meget lange inden alt var diskuteret færdig.
Strukturen som blev vedtaget d. 31. januar har betydet, at foreningen nu har fået nyt hovednavn som blev Gylling Sport og Idræt. Der blev registeret fem binavne til foreningen som er:
  • Gylling Boldklub
  • Gylling Gymnastik
  • Gylling Badmintonklub
  • Gylling Motion
  • Gylling eSport

Foreningen fik i samme ombæring opdateret sine vedtægter, så de var tidssvarende og up-to-date.

Gylling Sport og Idræt kommer til, at have tre bestyrelsesmedlemmer, en formand, næstformand og en kasserer. Derudover vælges der én suppleant. Hertil oprettes der fem underudvalg, for hver sportslig aktivitet, som fungerer ét år af gangen. Hver sportslig aktivitet vælger så en formand for udvalgene, der deltager på lige fod i hovedbestyrelsen. Vi forventer, at denne nye konstruktion vil være med til, at flere vil tage en tjans i et udvalg, så de ikke behøver, at binde sig til en bestyrelsespost.    
Tanken er, at hovedbestyrelsen skaber rammerne for, at det sportslige kan fungere og udvalgene fokuserer på, at lige netop deres område udvikles på bedste vis. 
Hvis du vil være med til, at deltage i udviklingen af disse rammer, så mød op på vores generalforsamling d. 20. februar kl. 19:00 i boldklubbens lokaler på Gylling Skole.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen